Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


videokonference

Videokonference

V poslední době je nutné zvládnout dovednosti v oblasti vzdálené elektronické komunikace, jako jsou videokonference, pracovní jednání apod.

Technické vybavení

Pokud jste aktivní účastníci a vysíláte svůj zvukový nebo video záznam často, potřebujete si zajistit vhodné technické vybavení, aby kolegové na vzdálené straně vám dobře rozuměli a dobře vás viděli. Několik bodů k zajištění kvalitního vysílání od nejdůležitějšího k méně důležitým:

 1. stabilní internetové spojení (krátké výpadky především hlasového projevu jsou obtěžující)
 2. kvalitní mikrofon pro srozumitelný hlas (buď sluchátka s mikrofonem nebo stolní USB mikrofon např. Rode, AKG apod.)
 3. kvalitní webkamera (ověřené kamery jsou od firem Logitech, Microsoft)
 4. osvětlení obličeje (pozor na protisvětlo, málo osvětlenou místnost)
 5. uspořádání celé scény, kterou vysíláte při videokonferenci (pozor na pozadí a blízké okolí, aby to nerozptylovalo posluchače)

V následujícím videu vás P. Mára seznámí s jeho doporučeními pro výběr vhodného řešení v několika cenových kategoriích.


Videokonferenční software

 1. Zoom - https://cesnet.zoom.us přihlášení pomocí eduID, základní účet je časově omezen na 40 min. při organizování konference. Po přidělení plné licence je čas neomezen a počet účastníku je 300. Podrobnější návody https://www.cesnet.cz/sluzby/covid19/
 2. CESNET Meetings - https://meetings.cesnet.cz systém používající Adobe Connect
 3. Microsoft Teams - https://office.com/teams podrobné návody z ČZÚ

Všechny systémy podporují většinu požadavků na videokonference:

 • Audio a video přenos mezi všemi účastníky
 • Sdílení dokumentů a obrazovek počítačů
 • Ukládání záznamu celé videokonference do souboru pro pozdější přehrání

Z aktuální zkušenosti je nejpříjemnější na ovládání Zoom.

/usr/local/www/dokuwiki/data/pages/videokonference.txt · Poslední úprava: 2020/12/07 08:20 autor: fridrich@icpf.cas.cz

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki