Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sit

Počítačová síť

V této sekci najdete technické informace, pro správné nastavení zařízení, přípojených do sítě LAN v areálu Suchdol. A dále postupy a doporučení při běžných operacích v síti LAN.

/usr/local/www/dokuwiki/data/pages/sit.txt · Poslední úprava: 2021/11/23 12:29 autor: fridrich@icpf.cas.cz

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki