Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dulezite_adresy_v_siti

Důležité adresy v síti

Adresy z následující tabulky použijete při konfiguraci pošty a vzdáleného přístupu do sítě.

Typ serveru DNS adresa serveru
Poštovní server ( POP3, IMAP, SMTP, HTTP, EXCHANGE ) mail.asuch.cas.cz
VPN server ( vzdálený přístup do sítě přes PPTP ) vpn.asuch.cas.cz
Proxy server UCHP proxy.icpf.cas.cz port 3128
Proxy server UEB proxy.ueb.cas.cz port 3128
Proxy server GLU proxy.gli.cas.cz port 3128
Níže uvedené adresy jsou automaticky přidělovány pomocí DHCP serveru, zde jsou pouze pro informaci.
Nenastavujte je na počítači manuálně!!!

Typ serveru IP adresa serveru
DNS servery 147.231.136.62
147.231.136.63
Výchozí brána UCHP 147.231.137.1
Výchozí brána UEB 147.231.138.1
Výchozí brána UEB Karlovka 147.231.96.1
Výchozí brána GEO 147.231.139.1
Výchozí brána TC 147.231.141.1
/usr/local/www/dokuwiki/data/pages/dulezite_adresy_v_siti.txt · Poslední úprava: 2015/04/02 04:03 autor: fridrich@icpf.cas.cz

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki