Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pridelovani_ip_adres_a_dns_jmen_pocitacum_v_siti

Přidělování IP adres a DNS jmen počítačům v síti

Aby mohl počítač komunikovat po síti, musí mít přidělenou adresu, která jej jednoznačně identifikuje. V naší síti se IP adresy přidělují dynamicky z určitého rozsahu pomocí tzv. DHCP serveru. Pro zjednodušení lze pro identifikaci počítače místo číselných adres používat slovní (tzv. DNS) názvy. DNS název je tvořen jménem daného počítače a jménem internetové domény do které patří. Jednotlivé ústavy v areálu mají své vlastní internetové domény.

Geologický ústav - gli.cas.cz
Technologické centrum - tc.cas.cz
Ústav experimentální botaniky - ueb.cas.cz
Ústav chemických procesů - icpf.cas.cz

Tedy například, počítač „NOVAK“ z Ústavu experimentální botaniky se bude jmenovat „novak.ueb.cas.cz“. Narozdíl od IP adresy, která se může měnit, DNS jméno počítače zůstává stále stejné.

Rozsahy IP adres přidělené jednotlivým ústavům

Každý ústav má vyhrazeno celkem 255 adres v následujících rozsazích:

Ústav Rozsah IP adres Adresa sítě Maska sítě Výchozí brána
Ústav chemických procesů 147.231.137.1 - 255147.231.137.0255.255.255.0147.231.137.1
Ústav experimentální botaniky147.231.138.1 - 255147.231.138.0255.255.255.0147.231.138.1
UEB Karlovka 147.231.96.1 - 255 147.231.96.0 255.255.255.0147.231.96.1
Geologický ústav 147.231.139.1 - 255147.231.139.0255.255.255.0147.231.139.1
Technologické centrum 147.231.141.1 - 255147.231.141.0255.255.255.0147.231.141.1

Pro všechny ústavy a rozsahy IP adres:

DNS: 147.231.136.62, 147.231.136.63

/usr/local/www/dokuwiki/data/pages/pridelovani_ip_adres_a_dns_jmen_pocitacum_v_siti.txt · Poslední úprava: 2015/03/11 05:36 autor: fridrich@icpf.cas.cz

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki